שיחה לפרשת ניצבים וילך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

כג’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435