שיחה לפרשת ניצבים וילך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

כג' אלול.