שיחה לפרשת פנחס

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

היזכרות בהורים. כ"ב תמוז