שיחה לפרשת פנחס

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

היזכרות בהורים. כ”ב תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435