שיחה לפרשת קרח.

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

א' תמוז.