שיחה לפרשת שלח לך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

יד סיוון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435