שיחה לפרשת תולדות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

מותר לשקר?איך מתמודדים עם מעשי יעקב? צריך הסתכלות מבודחת-צינית – הווי יהודי