שיחה לפרשת תצווה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

הלבוש

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435