שיחה לפרשת תרומה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ל' שבט.