שיחה לקראת ראש השנה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

שיחה על המלכת ה' ועל ההמלכה בעולם האנושי.