שיחה פרשת אמור

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

הרהורים חדשים-ישנים על זיכרון. ימי אייר