שיחה פרשת בהעלותך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

פרשת המתאוננים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435