שיחה פרשת בהעלותך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

פרשת המתאוננים.