שיחה פרשת בהעלותך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מה עניין שמיטה – מעשה המנורה