שיחה פרשת במדבר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מה עניין שמיטה – דמיונות של הרב קוק לקראת יום ירושלים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435