שיחה פרשת וארא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

דיבורים מעצבי זהות – קריאת שם אצל אדמוה"ז