שיחה פרשת וילך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

יום הכיפורים- רחמים וחמלה, ד’ תשרי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435