שיחה-פרשת ויקהל פקודי שבת פרה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

שיחתו השבועית של הרב דרייפוס. פרשת ויקהל פקודי שבת פרה