שיחה פרשת ויקהל

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

עבודת ימי הפורים – לחישות להורדת הגשמים