שיחה – פרשת ויקרא, סוף זמן חורף

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה

שיחתו השבועית של הרב דרייפוס, שבת פרשת ויקרא, דיבורים לסוף זמן חורף