שיחה פרשת ויקרא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

עבדות ימי הפורים – בבלי דעת: "ויקרא אל משה"