שיחה פרשת כי תצא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

הרב שג"ר על רבי נחמן- תשובה על התשובה, שיעור 2.