שיחה פרשת כי תצא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

משתעשעים ברחמים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435