שיחה פרשת לך לך

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

על תפיסת הגוף כפתח לשחרור

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435