שיחה פרשת מטות-מסעי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

על הקושי הקיומי של האבלות על החורבן בימינו, ודרכים שונות לעיצובה.