שיחה פרשת משפטים

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

הוויה של משפט

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435