שיחה פרשת צו

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

ייחודא עילאה ויחודא תתאה – מתנות לאביונים, תענית אסתר מוקדם

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435