שיחה פרשת קרח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

לימוד פרשת קרח, "כל העדה כולה קדושים" בראיית ימינו.