שיחה פרשת שלח

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

מה ענין שמיטה – שמיטה ככיליון ושמיטה כגאולה