שיחה פרשת שמיני

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

עבודת ניסן – פרה אדומה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435