שיחה פרשת שמיני

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

עבודת ניסן – פרה אדומה