שיחה פרשת תולדות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

זקן ששכח תלמודו – עיון בתורה סז מליקוטי מוהר"ן