שיחה פרשת תולדות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

זקן ששכח תלמודו – עיון בתורה סז מליקוטי מוהר”ן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435