שיחה פרשת תזריע מצורע

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

דיבורים לאחר יום השואה.