שיחה – פרשת תצווה שבת זכור

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה

שיחתו השבועית של הרב דרייפוס שבת פרשת תצווה שבת זכור