שיחות הרבי מלובביץ 4

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

כא’ סיוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435