שיחות הרבי מלובביץ 2

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

ט’ סיוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435