שיחות הרבי מלובביץ 1

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

שיעור ראשון, בסדרה חדשה שתעסוק בתורתו של האדמו”ר מנחם מנדל שניאורסון. א’ סיוון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435