שיחות הרבי מלובביץ 9

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב

שיעור סיום- שיעור רביעי בנושא המשיחיות של הרבי. כט תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435