שיחת פתיחה- זמן אלול

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ב’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435