קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה

שיעור 2, הרב פרופ' דוד וייס הלבני