קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה

שיעור 1, הרב פרופסור אברהם וייס