שיעורים בספר שופטים – פרקים ד-ה

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט

אחרי שלושת פרקי ההקדמה לספר – פרק ד הוא למעשה כניסה מהירה אל ספר שופטים: ישראל מוסיפים לעשות הרע בעיני ה', הכנענים לוחצים את ישראל עשרים שנה ודבורה וברק מבקשים ליצור שינוי בתמונת המצב הזאת. כיצד יתבצע השינוי המיוחל הזה ומה יהיה טיבו?