שיעורים בספר שופטים – פרקים ד-ה

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט

אחרי שלושת פרקי ההקדמה לספר – פרק ד הוא למעשה כניסה מהירה אל ספר שופטים: ישראל מוסיפים לעשות הרע בעיני ה’, הכנענים לוחצים את ישראל עשרים שנה ודבורה וברק מבקשים ליצור שינוי בתמונת המצב הזאת. כיצד יתבצע השינוי המיוחל הזה ומה יהיה טיבו?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435