שיעורים בספר שופטים – פרקים ז-ח

הרב אלחנן ניר • כ"ב אייר תשע"ט

מה טמון במבחן שתיית המים אותו עורך גדעון ללוחמים, מה ממסתתר מאחורי הדרישה האלוקית לדילול שורות הלוחמים, מתי ובאיזה נסיבות התרחש הקרב בו זבח וצלמונע הרגו את אחי גדעון וכיצד הבנת קרב זה מבהירה את בקשת האותות הכפולה של גדעון

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435