שיעורים בספר שופטים – פרקים יד-טו

הרב אלחנן ניר • כ"ח סיון תשע"ט

שמשון זוכה לסופרלטיבים רבים אצל חז"ל – " שמשון כיחידו של עולם" (בראשית רבה צח, יג): מה מצאו בו חז"ל, מה מתוך ראיה זו עולה מפשטי פסוקים וכיצד ראה אותו ר' צדוק הכהן מלובלין? השיעור עוסק במעשיו של שמשון, ביחסיו לנשים שאינן חלק מעם ישראל כמו גם עם אחיו, ובשאלת התודעה העצמית שלו.