שיעורים בספר שופטים – פרקים י"ט-כ'

 • 

ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על השונה בין סדום לגבעה, על מקומו של האיש הלוי בפשע ומדוע הפסידו ישראל במערכות הראשונות מול בנימין