שיעורים בספר שופטים – פרק א

הרב אלחנן ניר • י"א אדר ב' תשע"ט

ואיפה ירושלים שלנו? המעבר מספר יהושע לספר שופטים הוא מעבר חד: מכיבוש בידי מנהיג מוסכם לכיבושי שבטים, קבוצות ואף אנשים יחידים. אולם ניתן להביט במעבר זה גם דרך חרך המעבר מארץ ישראל לירושלים, או מוטב – להעדרה של ירושלים, הנוכח בצורה מובהקת בפרק