שיעורים בספר שופטים – פרק ב

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט

בפרק כ"ד ביהושע מתואר מותו של המנהיג הגדול, ונדמה היה שנפרדנו ממנו. אך הנה, בפרקנו, שוב אנחנו קוראים כמעט מילה במילה את תיאור פטירתו. מה טיבה של חזרה זו? ואיזו מערכת יחסים בין ישראל לקב"ה נפתחת בפנינו בפרק זה ותלווה אותנו במהלך ספר שופטים?