שיעורים בספר שופטים – פרק ג

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט

פרק זה מסיים את שלושת פרקי הפתיחה השונים לספר: מהו יחודו של פרק זה ביחס לקודמיו?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435