שיעורים בספר שופטים – פרק י

הרב אלחנן ניר • ז' סיון תשע"ט

הפרק מלא בעבודה זרה של ישראל, בהתעמרות העמים בהם, בזעקתם של ישראל ובמענה האלוקי לכך. השיעור עוסק בכרוניקה הזאת, המייצגת את הספר כולו, ובמשמעותה, וכן בפסוק “ותקצר נפשו בעמל ישראל”. מי היא אותה נפש ומה משמעות אותו קוצר נפש?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435