שיעור בעקבות חטיפת הנערים

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435