שיעור בפרשת שבוע – ויקהל פקודי

הרב נעם סמט • תשע"ה

שיעור בפרשת שבוע, פרשת ויקהל פקודי. על הפירוט הרב בפרשה ביחס למשכן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435