שיעור ביום הזיכרון לחללי צה”ל

הרב יאיר דרייפוס • 
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435