עיון במסכת בבא קמא – סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ב

מבט רוחב על סוגיית הפתיחה למסכת. יט חשוון.