שכן טוב – סוד הזיקה

הרב יאיר דרייפוס • ב חשוון תשע"ו

על המעבר מהחגים אל החורף, על הצורך בהשתהות ועל יחסי שכנות.